POLSKA FUNDACJA WYMIANY KULTUROWEJ „CHOPIN”

 

Polska Fundacja Wymiany Kulturowej „CHOPIN” powstała w roku 2013, jest organem poza rządowym, zarejestrowana w sądzie rejonowym w Krakowie, była częścią Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej Chopin jest kontrolowana i nadzorowana bezpośrednio przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, fundowana przez fundusz unii europejskiej.

 

W listopadzie roku 1999, powstało Stowarzyszenie Wymiany Kulturowej Chopin członkowie tego stowarzyszenia są profesorami muzyki oraz artystami, zespołami artystycznymi oraz instytutami sztuki. W październiku roku 2013 według potrzeby stowarzyszenia, została założona Polska Fundacja Wymiany Kulturowej „CHOPIN”. Fundacja podtrzymuje dobrą relację, i współpracuje z wieloma krajami europejskimi między nimi: Niemcy, Francja, Anglia, Austria, Czechy, Węgry, Włochy, Hiszpania, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia. Współpracy dotyczą różne dziedziny kulturowe.

 

Aktualności

Copyright © All Rights Reserved Polska Fundacja Wymiany Kulturowej „CHOPIN”

Projekt i wykonanie: Digital-it.pl