O nas

Polska Fundacja Wymiany Kulturowej „CHOPIN” powstała w roku 2013, jest organem poza rządowym, zarejestrowana w sądzie rejonowym w Krakowie, była częścią Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej Chopin jest kontrolowana i nadzorowana bezpośrednio przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, fundowana przez fundusz unii europejskiej.

W listopadzie roku 1999, powstało Stowarzyszenie Wymiany Kulturowej Chopin członkowie tego stowarzyszenia są profesorami muzyki, i artystami,, zespołami artystycznymi, oraz instytutami sztuki. W październiku roku 2013 według potrzeby stowarzyszenia, została założona Polska Fundacja Wymiany Kulturowej „CHOPIN”. Fundacja podtrzymuje dobrą relację, i współpracuje z wieloma krajami europejskimi między nimi: Niemcy, Francja, Anglia, Austria, Czechy, Węgry, Włochy, Hiszpania, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia. Współpracy dotyczą różne dziedziny kulturowe.

 

W Azji fundacja również nawiązuje kontakty i współpracy z różnymi organizacjami kulturalnymi w Chinach, Korei Południowej oraz na Tajwanie np. Kongres Międzynarodowy Pianistyczny „CHOPIN”(raz w roku), Konkurs Międzynarodowy Pianistyczny Młodzieżowy „CHOPIN”(2 razy w roku), Konkurs Wokalny „CHOPIN”, oraz Konkurs Muzyki Kameralnej „CHOPIN” itd. Polska Fundacja Wymiany Kulturowej „CHOPIN” również organizuje kursy mistrzowskie muzyczne (letnie / zimowe), uczestnicy kursu głównie są młodzieży z całego świata różnych państw, na kursach są zaproszeni mistrzowie z całego świata, kursy są zorganizowane przez  4 lata.

 

 

Celami Fundacji są:

 1. Popularyzacja muzyki wśród społeczeństwa
 2. Wymiana doświadczeń kulturalnych pomiędzy muzykami i pedagogami muzyki różnych narodów
 3. Rozwój życia muzycznego i doskonalenie umiejętności muzycznych młodych wykonawców.
 4. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury.
 5. Doradztwo i pomoc prawna oraz ekonomiczna artystom i osobom wykonującym zawód związany z rozpowszechnianiem muzyki oraz prowadzenie szkoleń.
 6. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji zadań publicznych.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 8. Działalność charytatywna;
 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej i kulturowej;
 10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie
 13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 

Członkowie Fundacji

Copyright © All Rights Reserved Polska Fundacja Wymiany Kulturowej „CHOPIN”

Projekt i wykonanie: Digital-it.pl